Marketing

รายละเอียดการทำงาน:

- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- การจัดการและเอกสารของฝ่ายการตลาด
- กิจกรรมการตลาด
- การวางแผนการตลาด

คุณสมบัติ:

- หญิง 22-26 ปี
- การศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ดีความอดทน
- ความสามารถในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ
- สามารถทำงานนอกสถานที่
- สำนักงานคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟท์ได้เป็นอย่างดี
- คำสั่งที่ดีของภาษาอังกฤษกลาง
- ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันทำงาน:วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

สวัสดิการ บริษัท
เครื่องแบบ, ค่ารักษาพยาบาลเงินกู้ยืมสวัสดิการสวัสดิภาพเด็กทุนการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองทุนและเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

รายละเอียดการทำงาน :

- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- การจัดการและเอกสารของฝ่ายการตลาด
- กิจกรรมการตลาด
- การวางแผนการตลาด

คุณสมบัติ :

- หญิง 22-26 ปี
- การศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ดีความอดทน
- ความสามารถในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ
- สามารถทำงานนอกสถานที่
- สำนักงานคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟท์ได้เป็นอย่างดี
- คำสั่งที่ดีของภาษาอังกฤษกลาง
- ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันทำงาน:วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

สวัสดิการ บริษัท
เครื่องแบบ, ค่ารักษาพยาบาลเงินกู้ยืมสวัสดิการสวัสดิภาพเด็กทุนการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองทุนและเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่กรุงเทพ

Career

OFFICE

 322/2075th Floor Soi Yu Charoen, Ratchadaphisek soi 3
 Ratchadaphisek Road. Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand

FACTORY

19/99 Moo 9 Pakprak. Muang, Kanchanaburi Thailand 71000

วิธีการสมัคร

Email: admin@virgincoco.com