การตลาด

รายละเอียดงาน :

- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- จัดการงานด้านเอกสารของแผนกการตลาด
- จัดกิจกรรมทางการตลาด
- วางแผนการตลาด

คุณสมบัติ :

- เพศหญิง 22- 26 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มนุษย์สัมพันธ์ดีอดทน
- มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อกับผู้อื่น
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี 

วันทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : Head Office Bangkok 

ผู้จัดการฝ่ายขาย

รายละเอียดงาน :

- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- จัดการงานด้านเอกสารของแผนกการตลาด
- จัดกิจกรรมทางการตลาด
- วางแผนการตลาด

คุณสมบัติ :

- เพศหญิง 22- 26 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มนุษย์สัมพันธ์ดีอดทน
- มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อกับผู้อื่น
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
- มีทักษะภาษาอังกฤษปานกลาง
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

สวัสดิการบริษัทฯ
เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, สวัสดิการ เงินกู้ยืม, สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรและพนักงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะเดินทาง

สถานที่ปฏิบัติงาน : Head Office Bangkok  

ตำแหน่งงานว่าง

ออฟฟิศ

เลขที่ 322/207 ชั้น 5  ซอย อยู่เจริญ รัชดาภิเษกซอย3

ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400

 

โรงงาน

19/99 หมู่ 9 หมู่ 9 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองหรือทางจดหมาย
Email: admin@virgincoco.com